Till innehåll på sidan

Paketförmedlingstjänster - nu klart att avropa från

Publicerad 2023-03-31

Paketförmedlingstjänster inom Postförmedlingstjänster är från och med 2023-04-01 klart att avropa från. Delområde Brevförmedlingstjänster börjar att gälla 2023-07-01

Ramavtalsansvarig: Gunilla Lannestedt, gunilla.lannestedt@kammarkolleiget.se

Senast ändrad: 2023-04-01