Till innehåll på sidan

Prisjustering - Fordonsförhyrning

Publicerad 2023-04-09

Fr.o.m. 8 april är samtliga priser inom Fordonsförhyrning justerade med +6,96 %.

Prislistorna på ramavtalssidan är uppdaterade och ramavtalsleverantörerna har laddat nya priser i bokningssystemen.

OBS! Prisändring i giltiga pågående Kontrakt för långtidsförhyrning tillämpas tidigast vid påföljande kalendermånadsskifte efter genomförd prisjustering.

Priser i giltiga pågående Kontrakt justeras inte för korttidsförhyrning.

Senast ändrad: 2023-04-09