Till innehåll på sidan

Prisjustering inom Kaffeautomater

 Publicerad 2023-01-23

En prishöjning av vissa kaffeprodukter sker av JOBmeal AB, ramavtalsleverantör inom Kaffeautomater, den 6 februari 2023.

Prisjustering i befintliga kontrakt kan komma att begäras av JOBmeal AB direkt mot avropsberättigad.

Ny takprislista publiceras den 6 februari. Takprislistan har ny utformning. Detta för att det ska vara lättare att se vilka priser som prisjusterats.

För mer information, kontakta ramavtalsansvarig Stefan Persson.

Senast ändrad: 2023-01-23