Till innehåll på sidan

Prisjustering språktjänster svenska

Publicerad 2023-03-01

 Avtalade priser vid rangordnade avrop i ramavtalen för Språktjänster svenska har justerats i enlighet med ramavtalsvillkoren.
Uppdaterade priser som gäller fr.o.m. 2023-03-01 och 12 månader framåt finns publicerade under respektive leverantör på avropa.se.
Prisjustering av enskilda kontrakt kan göras först 1 år efter kontrakt trätt i kraft, om inte annat framgår av kontraktet.

Senast ändrad: 2023-03-01