Till innehåll på sidan

Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning - klart att avropa från

Publicerad 2023-02-27

Ramavtalsområde Informationsförsörjning är från och med idag 2023-02-27 klart att avropa från. Ramavtalet avropas genom förnyad konkurrensutsättning.

För mer information, se ramavtalssidan

Ramavtalsansvarig: Karl Ekman, karl.ekman@kammarkollegiet.se.

Senast ändrad: 2023-02-27