Tilldelningsbeslut - Operatörstjänst för elektroniska meddelanden

 Publicerad 2023-01-30

Statens inköpscentral har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Operatörstjänst för elektroniska meddelanden.

För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu avvaktas avtalsspärr som löper t.o.m. 2023-02-03

Välkommen att kontakta Åsa Fröding, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

 

Senast ändrad: 2023-01-30