Till innehåll på sidan

Två nya förstudier har påbörjats

Publicerad 2023-09-04

Förstudie för Klienter samt Klienter och mobiltelefonlösningar och förstudie för Cirkulär hårdvara har påbörjats. 

Förstudierna kommer ha ett nära samarbete och planeras klara i mars 2024.

Välkommen att höra av dig till Renée Skiver, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 2024-04-02