Dom meddelad i upphandling Tolkförmedlingstjänster

 Publicerad 2023-01-31
Lagbok och klubba

Dom har den 30 januari meddelats i överprövningen gällande upphandlingen av tolkförmedlingstjänster. Förvaltningsrätten avslår ansökningarna om överprövning. Avtalsspärr gäller i tio dagar från meddelad dom.

Senast ändrad: 2023-01-31