Till innehåll på sidan

Förstudie Fordonsförhyrning har påbörjats

 Publicerad 2023-06-15
Bil.jpg

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Fordonsförhyrning. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet.

Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Välkommen att höra av dig till Fredrik Björnström, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 2023-06-15