Till innehåll på sidan

Förstudie Tryckeritjänster har påbörjats

 Publicerad 2023-06-14
Böcker 3.jpg

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Tryckeritjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet.

Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Välkommen att höra av dig till Christer Öberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

 

Senast ändrad: 2023-06-14