Till innehåll på sidan

Hygien- och städprodukter - Klart att avropa från

Publicerad 2024-06-11

Från och med 2024-06-11 kan man avropa från ramavtalsområdet Hygien- och städprodukter. I ramavtalsområdet ingår numera Personlig skyddsutrustning.

Ramavtalsförvaltare: Linda Sörqvist

Senast ändrad: 2024-06-11