Till innehåll på sidan

Prisjustering - Fordonsförhyrning

Publicerad 2024-04-10

Från och med 10 april är samtliga priser inom Fordonsförhyrning justerade med +4,77 %.

Prislistorna på ramavtalssidan är uppdaterade och ramavtalsleverantörerna har laddat nya priser i bokningssystemen.

OBS! Prisändring i giltiga pågående Kontrakt för långtidsförhyrning tillämpas tidigast vid påföljande kalendermånadsskifte efter genomförd prisjustering.

Priser i giltiga pågående Kontrakt justeras inte för korttidsförhyrning

Senast ändrad: 2024-04-10