Till innehåll på sidan

Prisjustering gällande Tjänster – Säkerhetsteknik, brandskydd

Publicerad 2024-05-31

Enligt punkt 12.9.3 i ramavtalet 23.3-1953-20 Säkerhetsteknik, brandskydd ska priser för tjänster justeras 1 gång per år i enlighet med SCB:s index TPI.

Prisjusteringen medför en höjning av ramavtalspriser för tjänster med 4,48% och gäller från och med den 1 juni 2024.

För kontrakt som har löpt i 12 månader har parterna rätt att påkalla motsvarande prisjustering.

Senast ändrad: 2024-05-31