Till innehåll på sidan

Tjänstefordon - klart för avrop

 Publicerad 2024-02-12

Från och med 2024-02-12 kan man avropa fordon ifrån de nya ramavtalen inom tjänstefordon. Ramavtalsområdet är uppdelat i tre kategorier: Förmånsbilar, Personbilar samt Transportfordon.
Ramavtal, vägledning samt andra stöddokument finns publicerade på ramavtalssidan.

Senast ändrad: 2024-02-12