Till innehåll på sidan

Ny upphandling av Konsulter inom IT-säkerhet

Publicerad 2024-07-05

Kammarkollegiet har beslutat att genomföra en ny upphandling av Konsulter inom IT-säkerhet. På upphandlingssidan hittar du mer information.

Nuvarande ramavtal har omsatt totalt ca 40 miljoner på två år och 72 avrop har hittills genomförts. Sammanfattningsvis är både ramavtalsleverantörer och avropande myndigheter generellt nöjda med det nuvarande ramavtalet.

Alla parter ser ett fortsatt behov av ramavtalsområdet och efterfrågar ett nytt ramavtal när nuvarande ramavtal går ut. De avropsberättigade ser ett framtida behov av konsulter inom IT-säkerhet, men det ekonomiska läget som många myndigheter befinner sig i innebär svårigheter att förutse hur deras verksamheter kommer att kunna prioritera konsultinköp.

Givet omvärldsläget förutses en ökning av behovet av konsulter inom IT-säkerhet. Vidare råder det en brist på konsulter inom IT-säkerhet, vilket har gjort det svårt för leverantörer att ibland kunna lämna avropssvar.

Senast ändrad: 2024-07-08