Till innehåll på sidan

Extern remiss - Bemanningstjänster

Publicerad 2024-06-10

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för bemanningstjänster har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss. För mer information, vänligen läs det bifogade dokumentet ”Information om extern remiss Bemanningstjänster” på upphandlingssidan

Intressenter välkomnas att lämna remissvar via e-post senast 2024-08-22 till Elinor Jurold Borell.

Senast ändrad: 2024-06-10