Till innehåll på sidan

Konferenser och möten - signering av ramavtal

Publicerad 2024-03-26

Förvaltningsrätten har 2024-03-08 i dom meddelat att ansökan om överprövning som berör anbudsområde Örebro kommundel 1 och Örebro kommun övrig inom Helpension 5-60, Helpension 61-150, Dagkonferens 5-60 och Dagkonferens 61-150 avslås.

Avtal för ovan nämna anbudområden har signerats och finns publicerade på Avropa.

Förvaltningsrätten har 2024-03-13 i dom meddelat att ansökan om överprövning som berör anbudsområde Göteborg kommundel 3 och Göteborg kommundel 4 inom Dagkonferens 5-60 och Dagkonferens 61-150 samt Göteborg kommundel 3 inom Stora Konferenser avslås.

Avtal för ovan nämnda anbudsområden kommer att skickas ut för signering och publiceras på Avropa löpande.

Information om övriga överprövningar meddelas löpande.

Senast ändrad: 2024-03-26