Till innehåll på sidan

Leverantörsmöte - Förstudie Hotelltjänster

Publicerad 2024-06-10

 

 

 

 

 

I maj påbörjade Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet en förstudie gällande hotelltjänster inför kommande upphandling.

Som ett led i detta arbete bjuder vi in till leverantörsmöten i höst på följande orter:

Stockholm den 12/9
Stockholm den 19/9 
Jönköping den 24/9
Malmö den 25/9
Göteborg den 26/9
Karlstad den 27/9
Umeå den 10/10
Sundsvall den 11/10

Vendela Larsson, Upphandlare Statens inköpscentral tillsammans med projektgruppen.

Senast ändrad: 2024-06-10