Till innehåll på sidan

Kammarkollegiets avropstjänst för tolkar

Kammarkollegiets avropstjänst för tolkar (avropstjänsten) bygger på ramavtalet för tolkförmedlingstjänster och är till för dig som bokar tolk. Avropstjänsten skickar automatiskt din bokning till rätt tolkförmedling enligt ramavtalets rangordning. Detta betyder att du inte behöver ägna tid åt att bevaka bokningen och att du kan känna dig trygg med att beställningen blir korrekt i enlighet med gällande ramavtal för tolkförmedlingstjänster. Du gör bara en bokning, en gång, på ett ställe – systemet sköter resten.
Det är ingen skillnad mellan att boka tolk via avropstjänsten och det ”gamla sättet”, d.v.s. du avropar från samma ramavtal, tolkförmedlingar och villkor som innan. Fördelarna med tjänsten, förutom de som ovan nämnts, är bl.a.:

  • man får en preliminär beräknad kostnad direkt vid tillfället man bokar
  • automatisk verifiering att tillsatt tolk har rätt kompetens
  • avbokning sker enkelt via avropstjänsten
  • man kan lägga upp enheter så att flera handläggare som arbetar tillsammans kan komma åt och administrera varandras bokningar m.m.

Läs mer information om ramavtalet på ramavtalssidan

Senast ändrad: 2023-04-25