Kammarkollegiets avropstjänst för tolkar

Kammarkollegiets avropstjänst för tolkar (avropstjänsten) bygger på ramavtalet för tolkförmedlingstjänster och är till för dig som bokar tolk. Avropstjänsten skickar automatiskt din bokning till rätt tolkförmedling enligt ramavtalets rangordning. Detta betyder att du inte behöver ägna tid åt att bevaka bokningen och att du kan känna dig trygg med att beställningen blir korrekt i enlighet med gällande ramavtal för tolkförmedlingstjänster. Du gör bara en bokning, en gång, på ett ställe – systemet sköter resten.
Det är ingen skillnad mellan att boka tolk via avropstjänsten och det ”gamla sättet”, d.v.s. du avropar från samma ramavtal, tolkförmedlingar och villkor som innan. Fördelarna med tjänsten, förutom de som ovan nämnts, är bl.a.:

  • man får en preliminär beräknad kostnad direkt vid tillfället man bokar
  • automatisk verifiering att tillsatt tolk har rätt kompetens
  • avbokning sker enkelt via avropstjänsten
  • man kan lägga upp enheter så att flera handläggare som arbetar tillsammans kan komma åt och administrera varandras bokningar m.m

Inspelat webbinarium avropstjänst (Bilden är en länk till YouTube)

Filmbild2.png

 

Avropstjänsten på 2 minuter (Bilden är en länk till YouTube)

Filmlänkbild.PNG

 

Ny användare
För att få tillgång till tjänsten behöver varje myndighet först signera ett personuppgiftsbiträdesavtal. Detta för att det ska bli en korrekt hantering av personuppgifter enligt gällande lag. När er myndighet är upplagd kan handläggare på myndigheten själva registrera användarkonton i tjänsten. Är ni osäkra på om ni är upplagda som myndighet kollar ni enkelt detta genom att gå in på Avropstjänsten och försöka registrera er under ”registrera ny användare”. Om er maildomän ej finns upplagd behöver ni kontakta oss.
För upplägg av ny myndighet och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kontaktar ni tolkar.avropa@kammarkollegiet.se.

Här finns översiktlig information om hur man använder avropstjänsten.

Här finns information om hur man själv kan lägga upp och administrera egna enheter i avropstjänsten.

 

Bakgrund
Statens inköpscentral fick av regeringen uppdrag att utveckla en avropstjänst för tolkar för att underlätta avropsförfarandet inom ramavtalsområdet tolkförmedlingstjänster samt att underlätta och möjliggöra uppföljning av levererade tjänster och fakturakontroll. Alla myndigheter som är avropsberättigade enligt ramavtalet för tolkförmedlingstjänster kan använda avropstjänsten. Tjänsten driftas av en svensk IT-leverantör på deras plattform. Ingen utländsk aktör som lyder under lagstiftning såsom Cloud Act tillhandahåller varken drift eller plattformen.

Senast ändrad: 2021-03-22