Nu går det att avropa mobiltelefoner och surfplattor igen

 Publicerad 2021-09-27

Ramavtalen för Klient- och mobiltelefonlösningar är nu signerade och klara att avropa från.

Ramavtalet omfattar mobiltelefoner och surfplattor samt olika typer av klienter (datorer och bildskärmar), med tillhörande tillbehör och tjänster.
Ett avrop kan omfatta endast mobiltelefoner eller endast surfplattor. Mobiltelefoner och surfplattor kan avropas tillsammans. Klienter kan endast avropas som en del av en helhetslösning d.v.s. avrop som omfattar både klienter och mobiltelefoner och/eller surfplattor.
Det finns möjlighet att göra direktavrop via särskild fördelningsnyckel eller göra en förnyad konkurrensutsättning
 

Senast ändrad: 2021-09-27