Till innehåll på sidan

Fordonsförhyrning – information om fordonsutbudet med anledning av omvärldsläget

Publicerad 2023-01-09

På grund av den låga tillgängligheten på vissa fordon hos våra ramavtalsleverantörer inom Fordonsförhyrning, har Statens inköpscentral efterfrågat information om hur ramavtalsleverantörerna arbetar med kontinuitetshantering för att kunna möta avropsberättigades nuvarande och framtida behov inom ramavtalsområdet.

Utifrån den information som inkommit till Statens inköpscentral beror fordonsbristen på omvärldsläget, där bland annat Covid-19-pandemins effekter och komponentbrist orsakat tillverknings- och leveransförseningar av nya fordon. Det instabila omvärldsläget med anledning av invasionen av Ukraina har också påverkat marknadens och ramavtalets utbud. Ramavtalsleverantörerna har vidtagit olika åtgärder som står till deras förfogande och arbetar även fortsättningsvis med att lindra den fordonsbrist som uppkommit.

Informationsinsamlingen är kopplad till Statens inköpscentrals fokusområde Försörjningstrygghet. För frågor om hur ramavtalsleverantörerna inom Fordonsförhyrning avser arbeta för att minska riskerna och konsekvenserna av fordonsbristen kontakta fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se.

Senast ändrad: 2023-01-09