Till innehåll på sidan

Försörjningstrygghet

Försörjningstrygghet är en prioriterad fråga på Statens inköpscentral och hanteras som ett fokusområde, vilket bland annat innebär att frågan får särskild belysning under de tre faserna förstudie, upphandling och förvaltning.

Fokusområdets målsättning är att inom ramen för verksamhetens uppdrag, offentlig sektors behov och lagstiftningens möjligheter, upphandla statliga ramavtal som främjar försörjningstryggheten för avropsberättigade organisationer.

Vid frågor om vårt arbete med försörjningstrygghet, var vänlig kontakta Elin Björns.

Senast ändrad: 2022-06-27