Till innehåll på sidan

Extern remiss IT-drift

 Publicerad 2023-03-21

Förstudieprojektet bjuder nu in till att inkomma med synpunkter inför en eventuell framtida upphandling av statligt ramavtal för IT-drift

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för Kammarkollegiet att fånga upphandlingsföremålet samt anbudsområden på ett så korrekt och tydligt sätt som möjligt och ge leverantörer och andra berörda parter inom området möjlighet att bidra med sin kunskap och erfarenhet på området. 

Ytterligare information finns i dokumentet Extern remiss IT-drift som du finner nedan.

Vi önskar att få era svar senast 2023-03-31. 

Svaren skickas till David Näslund

Den externa remissen består av följande dokument:

Senast ändrad: 2024-04-02