Till innehåll på sidan

Annonserade upphandlingar – Konferenser och möten

 Publicerad 2023-05-15
Fyr i skärgården

Kammarkollegiet har annonserat 5 separata upphandlingar avseende konferenser och möten enligt följande:

  • Små konferenser och möten 2022, Helpension antal deltagare 5–60, diarienummer 23.3-1644-2023
  • Små konferenser och möten 2022 Helpension antal deltagare 61–150, diarienummer 23.3-1645-2023

Sista anbudsdag är den 19 juni.

  • Små konferenser och möten 2022 Dagkonferens antal deltagare 5–60, diarienummer 23.3-1647-2023
  • Små konferenser och möten 2022 Dagkonferens antal deltagare 61–150, diarienummer 23.3-1648-2023
  • Stora konferenser och möten 2022 från och med 151 deltagare, diarienummer 23.3-56-2023

Sista anbudsdag är den 20 juni.

Se mer information på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Lisa Sundberg

Senast ändrad: 2024-04-02