Till innehåll på sidan

Konferenser och möten

Kammarkollegiet avvaktar ännu dom från Förvaltningsrätten gällande de överprövningar som inkommit i upphandlingarna av Konferenser och möten.

Upphandling

Diarienummer: 23.3-56-2023, 23.3-1644-2023, 23.3-1645-2023, 23.3-1647-2023 och 23.3-1648-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förberedelser April 2023 Klar
Annonsering Juni 2023 Klar
Utvärdering September 2023 Klar
Tilldelning Oktober 2023 Överprövad

Ramavtal för de anbudsområden som inte omfattas av överprövningarna har tecknats och gäller sedan den 1 januari 2024.   

Nuvarande ramavtal omfattar dagkonferens, helpension och stora konferenser och sträcker sig geografiskt över hela landet. 

Läs om vår annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-04-03