Till innehåll på sidan

Upphandling av Brandskydd har påbörjats

 Publicerad 2023-09-13
Dimma

Nu är förstudien inför upphandling av Brandskydd avslutad och beslut har fattats att en ny upphandling ska genomföras.

upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten.

Senast ändrad: 2023-09-13