Till innehåll på sidan

Brandskydd

Nuvarande ramavtal löper till och med den 7 februari 2025.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Februari 2025
Diarienummer: 23.3- 10176-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Juni 2023 Klar
Förberedelser Februari 2024 Pågående
Annonsering Augusti 2024 Planerad
Utvärdering September 2024 Planerad
Tilldelning November 2024 Planerad

Kammarkollegiet har genomfört förstudien Brandskydd för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan.

Upphandlingen påbörjades under augusti 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan. Extern remiss


En extern remiss planeras att skickas ut under april månad.

Nyheter Publicerad
Upphandling av Brandskydd har påbörjats 13 september 2023
Dokument Senast uppdaterad
Förstudierapport Brandskydd (.pdf) 2023-06-29

Nuvarande ramavtalsområde omfattar produkter och tjänster inom brandskydd. 

Läs om våra annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-04-03