Till innehåll på sidan

Extern remiss - Managementtjänster VU

 Publicerad 2024-02-09

Välkomna att inkomma med synpunkter och upplysningar inför en eventuell upphandling av statligt ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling.

Syftet med den externa remissen är att underlätta för Kammarkollegiet att genomföra en så bra eventuell upphandling som möjligt och ge leverantörer inom området möjlighet att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Mer information om den externa remissen hittar du på förstudiesidan.

Vi önskar att få era svar senast 2024-03-01.

Svaren skickas till Adam Poellinger.

Senast ändrad: 2024-02-09