Till innehåll på sidan

Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling

Nuvarande ramavtal löper ut den 14 september 2025.

Förstudie

Beräknad klar: April 2024
Diarienummer: 23.2 12618-2023

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie avseende Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Vi påbörjar inom kort en upphandling, mer information kommer att finnas på upphandlingssidan.

Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling avser att tillgodose avropsberättigads behov av konsultstöd för genomförande av verksamhets- och organisationsutvecklande insatser, exempelvis till följd av förändrade krav på verksamheten eller organisationen.

Senast ändrad: 2024-04-04