Avropsberättigad organisation

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag

Webbplats:

Nedan presenteras de ramavtalsområden inom vilka det finns ramavtal som den här organisationen är avropsberättigad för.

I de fall ett ramavtalområde har underliggade delområden, vänligen kontrollera om ni är avropsberättigade på respektive delområde.