Till innehåll på sidan

Nya arbetssätt och uppföljning

Meddelandeutväxling med stöd av SDK innebär förändrade arbetssätt. Ni behöver till exempel se till att alla berörda har rätt utbildning samt underhålla SDK:s adressbok.

Organisationer som är anslutna till SDK intygar att de löpande uppfyller de gemensamma regelverken och det kan vara bra att i ett tidigt skede planera för uppföljningsaktiviteter.

Ramavtal

Stöd vid för verksamhets- och organisationsutvecklande insatser inför till exempel nya arbetssätt kan avropas från ramavtalet för Managementtjänster
Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling 

Stöd för uppföljning av er efterlevnad av regelverken för SDK kan avropas från ramavtalet för
IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Delområde 3, Säkerhet i IT och IT-projekt (förnyad konkurrensutsättning)

Stöd för att följa upp era och era leverantörers efterlevnad av regelverken för SDK kan avropas från ramavtalet för
Revision- och granskningstjänster, IT-revision.

Senast ändrad: 2024-05-13