Till innehåll på sidan

Strategiska teknikval

Digg beskriver hur SDK fungerar rent tekniskt och illustrerar det så här:

 

Digg beskriver hur SDK fungerar rent tekniskt

 

Er egen unika situation och kompetens avgör vilken teknisk lösning som är bäst. Det handlar till exempel om delarna i lösningen ska tillhandahållas som programvara eller tjänst. Ni kanske redan har tillgång till, eller själva vill utveckla, hela eller delar av meddelandesystemet och enbart behöver anskaffa en accesspunkt? Digg ger stöd vid valet av teknisk lösning för SDK.

Ett införande av SDK kan innebära en anpassning av ert/era system eller tjänster som innehåller verksamhetsinformation. Det kan även finnas behov av konsultinsatser från aktuella leverantörer. Fundera på att prioritera införande av SDK i verksamheter med uppdaterade systemlösningar och att ställa krav på integration gentemot SDK vid nya upphandlingar av verksamhetssystem.

Oavsett om ni själva utvecklar eller anskaffar den teknik som behövs för SDK behöver ni testa den och teckna ett Anslutningsavtal med Digg innan ni kan börja använda infrastrukturen. Avtalet innebär att ni ansvarar för att ni själva, samt de leverantörer ni anlitar, följer gällande regelverk för er som ansluten organisation samt för de tekniska lösningar ni använder för meddelandesystem och/eller accesspunkt.

Se även punkten Avrop av teknik. Det är möjligt att avropa konsulttjänster som stöd för kravställningen vid ett avrop.

Ramavtal

Stöd för strategiska teknikval kopplat till SDK kan avropas från ramavtalet för
Informationsförsörjning. OBS! Det är även möjligt att i ett senare skede avropa tekniken för SDK från ramavtalet för Informationsförsörjning (meddelandeklienter, meddelandetjänster samt accesspunkt för SDK). Det kan vara affärsmässigt att exkludera den leverantör som ger stöd för en fördjupad behovsanalys från att i ett senare skede lämna anbud vid avrop av teknik.

Stöd för strategiska teknikval och utformning av avrop av tekniska lösningar för SDK kan avropas från ramavtalet för
IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Delområde 3, Säkerhet i IT och IT-projekt (förnyad konkurrensutsättning).

Stöd för egen utveckling av tekniska lösningar för SDK kan avropas från ramavtalet för
SystemutvecklingSenast ändrad: 2024-05-13