Till innehåll på sidan

Inledande behovsanalys

Tror ni att verksamheten kan effektiviseras genom att förändra informationsutbyten som i dag sker via telefon, fax, brev eller bud? Kanske har ni fått en förfrågan om era möjligheter att utbyta information via infrastrukturen för Säker digital kommunikation (SDK)?

Då kan det vara bra att göra en inledande analys av era övergripande behov inom området säker digital kommunikation. Behovsanalysen kan även genomföras på en övergripande nivå som en del av en mer generell verksamhetsöversyn. Ta gärna del av den information om SDK som finns på digg.se, där du kan läsa mer om vad SDK är och om förberedelser inför anslutning till SDK.

För att ett informationsutbyte via SDK ska fungera måste både sändare och mottagare vara anslutna till infrastrukturen. Ett resultat av behovsanalysen kan vara att ni själva skulle kunna effektivisera er verksamhet genom att skicka en viss typ av information via SDK, men att det ännu inte finns någon som kan ta emot den. Det behöver finnas ett gemensamt behov. Ett annat resultat kan vara att ni i första hand har ett behov av teknik för säkra videomöten eller av säker e-post mellan två enskilda handläggare. Eftersom SDK enbart omfattar informationsutbyten mellan två organisationer behöver ni därför hantera den typen av behov på annat sätt.

Om ni bedömer att SDK skulle kunna effektivisera er verksamhet, eller om ni vill ansluta er till infrastrukturen för att bidra till den totala nyttan i offentlig sektor, fortsätter ni förslagsvis det inledande interna utredningsarbetet med en fördjupad behovsanalys.

Ramavtal

Stöd för en förutsättningslös behovsanalys kan avropas från ramavtalet för
Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Säkra videomöten och säker e-post kan avropas från ramavtalen för   
Kommunikationstjänster inom tele och datakom

Senast ändrad: 2024-05-13