Avropsberättigad organisation

Mörbylånga Fastighets aktiebolag

Webbplats: https://mbab.se/

Nedan presenteras de ramavtalsområden inom vilka det finns ramavtal som den här organisationen är avropsberättigad för.

I de fall ett ramavtalområde har underliggade delområden, vänligen kontrollera om ni är avropsberättigade på respektive delområde.