Avropsberättigad organisation

Stiftelsen Institutet för framtidsstudier

Webbplats: https://www.iffs.se

Nedan presenteras de ramavtalsområden inom vilka det finns ramavtal som den här organisationen är avropsberättigad för.

I de fall ett ramavtalområde har underliggade delområden, vänligen kontrollera om ni är avropsberättigade på respektive delområde.