Avropsberättigad organisation

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Webbplats: http://www.rtog.se

Nedan presenteras de ramavtalsområden inom vilka det finns ramavtal som den här organisationen är avropsberättigad för.

I de fall ett ramavtalområde har underliggade delområden, vänligen kontrollera om ni är avropsberättigade på respektive delområde.