Vi fyller jämt!

Fram till för tio år sedan genomfördes ramavtalsupphandlingarna av 11 olika myndigheter spridda över landet med en central koordineringsfunktion, Statens inköpssamordning, placerad senast hos Ekonomistyrningsverket, ESV.

 

2011 samlades all upphandling och samordning under ett gemensamt myndighetstak på Kammarkollegiet som Statens inköpscentral. Det uppmärksammar vi under året på olika sätt. I en intervjuserie frågar vi personer med olika roller hur de ser på Statens inköpscentral från sina respektive perspektiv.

remsa_625x105.jpg

Senast ändrad: 2022-03-16