Till innehåll på sidan

Skrivare

Nuvarande ramavtal löper ut den 31 februari 2027.

Planerad

Förstudie beräknad start: April 2025
Upphandling beräknad start: Oktober 2025

Statens inköpscentral planerar genomföra en förstudie under 2025.

Nuvarande ramavtalsområdet omfattar produkter och tjänster för dokumenthantering. 

Senast ändrad: 2024-03-25