Till innehåll på sidan

Extern remiss, Allmänna villkor IT-drift

 Publicerad 2023-08-16
Böcker 5.jpg

Kammarkollegiet bjuder nu in till att inkomma med synpunkter på preliminära Allmänna villkor och Villkor vid köp av varor som tjänst inför en framtida upphandling av statligt ramavtal för IT-drift. Allmänna villkor är det dokument i kommande ramavtal som reglerar förhållandet mellan ramavtalsleverantör och kund, varför Kammarkollegiet lägger stort värde vid synpunkter från båda typer av aktörer i denna remiss. 

Syftet med denna externa remiss är att ge leverantörer och potentiella framtida kunder inom området möjlighet att bidra med sin kunskap och erfarenhet på området för att säkerställa att de Allmänna villkoren blir så relevanta som möjligt. 

Ytterligare information finns i dokumenten nedan. Vi önskar att få era svar senast 2023-08-30. 

Svaren skickas till David Näslund.

Den externa remissen består av följande dokument:

Senast ändrad: 2024-04-02