Till innehåll på sidan

Avropsberättigad organisation

Tekniska verket i Linköping AB (publ)

Organisationsnummer: 5560049727

Nedan presenteras de ramavtalsområden inom vilka det finns ramavtal som den här organisationen är avropsberättigad för.

I de fall ett ramavtalområde har underliggade delområden, vänligen kontrollera om ni är avropsberättigade på respektive delområde.