Till innehåll på sidan

Avropsberättigad organisation

Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID

Organisationsnummer: 8020141001

Nedan presenteras de ramavtalsområden inom vilka det finns ramavtal som den här organisationen är avropsberättigad för.

I de fall ett ramavtalområde har underliggade delområden, vänligen kontrollera om ni är avropsberättigade på respektive delområde.