Till innehåll på sidan

Om du ej kan använda FREDO

Utländska organisationsnummer och utländska e-legitimationer fungerar i dagsläget inte i e-tjänsten FREDO. Om du på grund av detta eller annat giltigt skäl inte har möjlighet att använda FREDO, kan du skicka in redovisningsuppgifterna med e-post till staben.sic@kammarkollegiet.se. Ange ärende "Redovisning för ORGANISATION PERIOD ÅR".

Uppgifter som måste anges:

 1. Organisationsnummer:
 2. Organisationsnamn:
 3. Ramavtalsområde:
 4. Ramavtalsnummer: (så som angett på avropa.se, kontrollera hur just ditt avtalsnummer ser ut)
 5. Period: (till exempel Kvartal 1 2019 eller halvår 2 2018)
 6. Fakturerad omsättning exklusive moms: (Ange belopp i hela SEK. Om ingen omsättning funnits, ange 0 SEK)
 7. Uppgiftslämnare:
 8. Eventuell övrig information: (frivillig info)

Tänk på att:

 • endast omsättningen som härrör från avropsberättigade organisationer ska redovisas och att den ska vara exklusive moms.
 • för ramavtal inom IT och telekom ska även omsättning som härrör från avropsberättigade kommuner och regioner redovisas.
 • för avtal inom hotelltjänster (logi) ska även antal nätter anges.
 • i vissa fall krävs enligt ramavtalet att en mer detaljerad redovisning/statistik skickas in. Se respektive ramavtal vad som gäller för just ditt avtal. Bifoga i såfall även detta till mailet.
Senast ändrad: 2023-10-26