Till innehåll på sidan

Om du ej kan använda e-tjänsten

Utländska organisationsnummer och utländska e-legitimationer fungerar i dagsläget inte i e-tjänsten. Om du p.g.a. detta eller annat giltigt skäl inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du skicka in redovisningsuppgifterna med e-post. Läs instruktionerna nedan och skicka omsättning och statistik till staben.sic@kammarkollegiet.se. Ange ärende "Redovisning för ORGANISATION PERIOD ÅR".

Uppgifter som måste anges:

 1. Organisationsnummer:
 2. Organisationsnamn:
 3. Ramavtalsområde:
 4. Ramavtalsnummer: (så som angett på avropa.se, kontrollera hur just ditt avtalsnummer ser ut)
 5. Period: (t ex Kvartal 1 2019 eller halvår 2 2018)
 6. Fakturerad omsättning exklusive moms: (Ange belopp i hela SEK. Om ingen omsättning funnits, ange 0 SEK)
 7. Uppgiftslämnare:
 8. Eventuell övrig information: (frivillig info)

Tänk på att det ENDAST är omsättningen som härrör från avropsberättigade organisationer ska redovisas och att den ska vara exklusive moms.

Att tänka på:

 • Belopp ska redovisas exklusive moms.
 • Om ingen försäljning skett under redovisningsperioden måste detta ändå redovisas. Fyll då i samtliga obligatoriska uppgifter och ange 0 (noll) i de fält där du redovisar omsättningen (belopp i kr eller antal nätter).
 • Det är endast omsättning som härrör från enligt avtalet avropsberättigade myndigheter som ska redovisas.
 • För ramavtal inom IT och telekom ska även omsättning som härrör från avropsberättigade kommuner och landsting redovisas.
 • För avtal inom hotelltjänster (logi) ska även antal nätter anges.
 • I vissa fall krävs enligt ramavtalet att en mer detaljerad redovisning/statistik skickas in. Se respektive ramavtal vad som gäller för just ditt avtal. Bifoga i såfall även detta till mailet.
Senast ändrad: 2021-03-17