Till innehåll på sidan

Rättning av redovisat belopp

Om du skickat in redovisningen och i efterhand kommer på att beloppet var fel finns det olika alternativ att rätta till det beroende på när rättningen sker samt hur stort beloppet är. Oavsett ska du alltid maila ossstaben.sic@kammarkollegiet.se och informera oss om vilket avtalsnummer samt vilken period som ska rättas. Ange även ert organisationsnummer.

Här följer en förklaring som kan vara bra att veta om vid en eventuell rättning:

När du redovisar har du en månad och 15 dagar på dig att göra detta (leverantörer inom flyg har en månad och 20 dagar), den så kallade rapporteringsfristen.

Därefter väntar vi cirka ytterligare 15 dagar med att släppa iväg fakturorna eftersom vi vet att det ofta kommer in rättningar och dessa blir mycket enklare att göra innan fakturorna gått iväg. Se tidsramarna nedan:

KV1 - rapporteringsfrist till 15 maj - fakturering cirka 30 maj

KV2 - rapporteringsfrist till 15 augusti - fakturering cirka 30 augusti

KV3 - rapporteringsfrist till 15 november- fakturering cirka 30 november

KV4 - rapporteringsfrist till 15 februari - fakturering cirka 28 februari

Korrigera redovisning innan fakturering

Om en redovisningen måste korrigeras och ni hinner informera oss om detta innan fakturan för den felaktiga skickats (se tidsramar ovan) så ordnas det enkelt genom att vi uppdaterar FREDO så du kan göra om redovisningen med korrekt belopp. Vi tar bort den tidigare inrapporterade redovisningen/fakturaunderlaget så det inte blir någon dubbelfakturering. På så sätt behöver inga kreditfakturor skickas och det blir administrativt mindre krångligt.

Korrigera redovisning efter fakturering

Om en redovisning som redan är fakturerad måste rättas kan man göra på följande sätt:

  • ena alternativet är att du korrigerar beloppet på nästkommande redovisning (drar av eller lägger till det felaktiga beloppet) och skriver information om vilken rättning som gjorts i meddelandefältet i redovisningsformuläret. Det här alternativet fungerar om det det är ett belopp som ska läggas TILL eller om det felaktiga beloppet inte överskrider beloppet för den nästkommande perioden där rättningen görs. Det går inte registrera minusbelopp i FREDO.
  • andra alternativet är att vi krediterar den tidigare fakturan och öppnar upp FREDO så du kan göra om redovisningarna för de redovisningsperioder som ska korrigeras och skickar sedan nya fakturor baserade på det korrigerade beloppet.
Senast ändrad: 2024-04-02