Snabbguide Hotell och Konferens

För avtal inom Hotelltjänster  samt Konferenser och möten gäller följande:

Redovisningsperioder

Redovisningsperioderna för hotell och konferens redovisas halvårsvis.
Senaste inlämningsdatum är en månad och 15 dagar efter periodens slut, dvs jan-juni ska redovisas senast den 15 augusti och juli-dec senast den 15 februari.

För avtal inom hotelltjänster uppger du antal fakturerade hotellnätter samt periodens fakturerade omsättning exklusive moms.  Redovisningsformulär - Hotelltjänster
För avtal inom konferenshotell och kursgårdar uppger du endast periodens fakturerade omsättning exklusive moms. Redovisningsformulär - Konferenshotell och kursgårdar

Vad ska redovisas?

Hotellen ska till SIC redovisa antal hotellnätter samt omsättning som ingår i ramavtalet. Inklusive frukost och exklusive moms.
Konferensanläggningarna ska redovisa omsättningen för tim-, dag- och helpension enligt vad som ingår i respektive avtal. Se Prislistan för vad som ska ingå i redovisningen.

Utskick av uppmaningar och påminnelser

Vi skickar två uppmaningar via e-post som en påminnelse att det är dags att redovisa. Den första har ärende ”Nu kan ni börja redovisa” och skickas direkt efter varje redovisningsperiod. Den andra har ärende ” Sista dagen att redovisa omsättning för halvår 20XX är den …….” och skickas ut några dagar innan rapporteringsfristen går ut.

Efter rapporteringsfristens slut skickar vi ut påminnelser till de som ännu inte skickat in sina redovisningar. Om vi trots påminnelser inte får in de saknade redovisningarna kan vi enligt avtalen (se huvuddokumentet) påföra er en påminnelseavgift.

Viktigt att vi har korrekt e-postadress

Försäljningsredovisningen ska enligt avtalen skickas in utan uppmaning men vi vill gärna bidra med god service och se till att ni får påminnelser och övrig information, därför är det viktigt att vi har rätt e-postadress till er. Samtliga utskick går till den e-postadress som angetts vid avtalets tecknande, skulle det behöva ändras måste du kontakta oss och meddela detta. Redovisar ni via
e-tjänsten kan ni själva ändra kontaktuppgifterna där.

Redovisa på korrekt avtal

Tänk på att alltid redovisa omsättningen på det avtal som genererat intäkten.
Så länge det finns gällande leveransavtal ska omsättningen från dessa redovisas även om ramavtalet inte längre är giltigt. Du måste även redovisa om omsättningen är 0 kr för avtal som är giltiga.

Var finns avtalet och prislistan?

www.avropa.se finns ramavtal och prislista under respektive anläggning.

Hur redovisa?

Mer detaljerad information om hur du redovisar finns att läsa på Avropa.