Till innehåll på sidan

Snabbguide Hotell och Konferens

För avtal inom Hotelltjänster samt Konferenser och möten gäller följande:

Redovisningsperioder

Hotelltjänster redovisas en gång per kvartal.

Även Konferens och möten ska från och med kvartal 1 2024 redovisas en gång per kvartal.


Senaste inlämningsdatum för perioderna:


kvartal 1 - redovisas senast 15 maj

kvartal 2 - redovisas  senast 15 augusti

kvartal 3 - redovisas  senast 15 november

kvartal 4 - redovisas  senast 15 februari

 

Vad ska redovisas?

Hotellavtalen:
För hotellavtalen (logi inklusive frukost) ska du redovisa fakturerad omsättning exklusive moms samt antal hotellnätter som ramavtalet genererat.

Konferensavtalen:
För konferensavtalen ska du redovisa fakturerad omsättning enligt vad som ingår i respektive avtal. Se prislistan för vad som ska ingå i redovisningen.

I de flesta fall finns flera konferensavtal per anläggning. Avtalen är uppdelade på olika typer av konferens (dagkonferens, helpension, stora, samt antal deltagare 5-60, 61-150).

Du ska redovisa vad varje avtal har omsatt eftersom det ger oss en statistik som vi använder för kommande upphandlingar. Om du inte har möjlighet att dela upp den omsättning ni haft på de olika typerna av konferens ber vi dig göra en bästa uppskattning och fördela totalbeloppet på avtalen. Skriv INTE in totalbeloppet på samtliga avtal eftersom varje redovisning genererar en faktura och ni då blir dubbel (eller trippel) fakturerade.

Senast ändrad: 2024-03-20