Till innehåll på sidan

Snabbguide Hotell och Konferens

För avtal inom Hotelltjänster samt Konferenser och möten gäller följande:

Redovisningsperioder

Hotelltjänster ska från och med kvartal 3 2022 redovisa omsättning en gång per kvartal till Kammarkollegiet.

Konferens och möten gäller redovisning fortsatt en gång per halvår tills vidare.


Perioden som du har på dig att skicka in redovisningen är en månad och 15 dagar. Senaste inlämningsdatum är således:


kvartal 1 - redovisas senast 15 maj

kvartal 2 /halvår 1 - redovisas  senast 15 augusti

kvartal 3 - redovisas  senast 15 november

kvartal 4 /halvår 2 - redovisas  senast 15 februari

 

Vad ska redovisas?

Hotellavtalen:
För hotellavtalen (logi inklusive frukost) ska du redovisa fakturerad omsättning exklusive moms samt antal hotellnätter som ramavtalet genererat.

Konferensavtalen:
För konferensavtalen ska du redovisa fakturerad omsättning enligt vad som ingår i respektive avtal. Se prislistan för vad som ska ingå i redovisningen.

I de flesta fall finns flera konferensavtal per anläggning. Avtalen är uppdelade på flera olika typer av konferens (dagkonferens, halvdag, helpension, stora, små etc) och vi vill helst att du redovisar exakt vad varje avtal har omsatt eftersom det ger oss en statistik som vi använder för kommande upphandlingar mm. MEN om du inte har möjlighet att dela upp den omsättning ni haft på de olika typerna av konferens ber vi dig lägga totalsumman på ETT avtal och sätta noll på de resterande avtalen. Alternativt kan du göra en uppskattning och fördela totalbeloppet på avtalen. Skriv INTE in totalbeloppet på samtliga avtal eftersom varje redovisning genererar en faktura och ni då blir dubbel (eller trippel) fakturerade.

Senast ändrad: 2022-10-04