Snabbguide Hotell och Konferens

För avtal inom Hotelltjänster  samt Konferenser och möten gäller följande:

Redovisningsperioder

Redovisningsperioderna för hotell och konferens redovisas halvårsvis.
Senaste inlämningsdatum är en månad och 15 dagar efter periodens slut, dvs omsättning som genererats jan-juni ska redovisas senast den 15 augusti och juli-dec senast den 15 februari.

Perioden som du har på dig att skicka in redovisningen kallar vi rapporteringsfrist.

För avtal inom hotelltjänster uppger du antal fakturerade hotellnätter samt periodens fakturerade omsättning exklusive moms.
För avtal inom konferenshotell och kursgårdar uppger du endast periodens fakturerade omsättning exklusive moms.

Vad ska redovisas?

För hotellavtalen (endast logi) ska du redovisa antal hotellnätter samt omsättning som ingår i ramavtalet. Inklusive frukost och exklusive moms.
För konferensavtalen ska du redovisa omsättningen för tim-, dag- och helpension enligt vad som ingår i respektive avtal. Se Prislistan för vad som ska ingå i redovisningen. Observera att i vissa fall ska du redovisa på ett så kallat "samlingsavtal", du ser vad som gäller när du loggar in på e-tjänsten. Vid behov, kontakta SIC.

Var finns avtalet och prislistan?

www.avropa.se finns ramavtal och prislista under respektive anläggning.