Snabbguide Hotell och Konferens

För avtal inom Hotelltjänster  samt Konferenser och möten gäller följande:

Redovisningsperioder

Redovisningsperioderna för hotell och konferens redovisas halvårsvis.
Senaste inlämningsdatum är en månad och 15 dagar efter periodens slut, dvs omsättning som genererats jan-juni ska redovisas senast den 15 augusti och juli-dec senast den 15 februari.

Perioden som du har på dig att skicka in redovisningen kallar vi rapporteringsfrist.

För avtal inom hotelltjänster uppger du antal fakturerade hotellnätter samt periodens fakturerade omsättning exklusive moms.
För avtal inom konferenshotell och kursgårdar uppger du endast periodens fakturerade omsättning exklusive moms.

Vad ska redovisas?

För hotellavtalen (endast logi) ska du redovisa antal hotellnätter samt omsättning som ingår i ramavtalet. Inklusive frukost och exklusive moms.
För konferensavtalen ska du redovisa omsättningen för tim-, dag- och helpension enligt vad som ingår i respektive avtal. Se Prislistan för vad som ska ingå i redovisningen. Observera att i vissa fall ska du redovisa på ett s.ak samlingsavtal, du ser vad som gäller när du loggar in på e-tjänsten. Vid behov, kontakta SIC.

Utskick av uppmaningar och påminnelser

Vi skickar uppmaningar via e-post som en påminnelse att det är dags att redovisa.

Efter rapporteringsfristens slut skickar vi ut påminnelser till de som ännu inte skickat in sina redovisningar. Om vi trots påminnelser inte får in de saknade redovisningarna kan vi enligt avtalen (se huvuddokumentet) påföra er en påminnelseavgift.

Viktigt att vi har korrekt e-postadress

Försäljningsredovisningen ska enligt avtalen skickas in utan uppmaning men vi vill gärna bidra med god service och se till att ni får påminnelser och övrig information, därför är det viktigt att vi har rätt e-postadress till er. Samtliga utskick går till den e-postadress som angetts vid avtalets tecknande, skulle det behöva ändras måste du kontakta oss och meddela detta. Redovisar ni via
e-tjänsten kan ni själva ändra kontaktuppgifterna där.

Redovisa på korrekt avtal

Tänk på att alltid redovisa omsättningen på det avtal som genererat intäkten.
Så länge det finns gällande leveransavtal ska omsättningen från dessa redovisas även om ramavtalet inte längre är giltigt. Du måste även redovisa om omsättningen är 0 kr för avtal som är giltiga.

Var finns avtalet och prislistan?

www.avropa.se finns ramavtal och prislista under respektive anläggning.

Hur redovisa?

Mer detaljerad information om hur du redovisar finns att läsa på Avropa.