Företrädarregistret

För att logga in på e-tjänsten måste du identifiera dig med en personlig e-legitimation samt finnas registrerad i vårt företrädarregister för försäljningsredovisning.

Från och med fredag 28 september 2018 är inloggningen till e-tjänsten ändrad och fullmakterna hos Chambersign är inte längre kopplade till e-tjänsten. Istället måste du anmäla dig till vårt företrädarregister.

Det gör du enkelt genom att fylla i formuläret med dina personuppgifter samt för vilken organisation du ska redovisa. Din ansökan skickas automatiskt in till Kammarkollegiets företrädarregister. Inom en arbetsdag kan du logga in på e-tjänsten.

Signeringsförfarandet kommer se lite annorlunda ut mot tidigare. Utöver dessa ändringar kommer e-tjänsten fungera precis som förut.

Anmäl dig till företrädarregistret genom att fylla i företrädarformuläret.

Observera att SAMTLIGA som ska använda e-tjänsten, även firmatecknare, måste anmäla sig till företrädarregistret.

Precis som tidigare, utländska organisationsnummer och e-legitimationer fungerar inte i e-tjänsten utan dessa leverantörer får fortsatt använda pdf-formulären.

Företrädarregistret:

  • är Kammarkollegiets register över vilka personer som företräda ett företag vid en försäljningsredovisning.
  • är helt kostnadsfritt.
  • är endast kopplat till e-tjänsten för försäljningsredovisning och ger alltså inte företrädare behörighet att företräda organisationen på något annat sätt.
  • Ett pdf-kvitto med de inskickade företrädaruppgifterna finns att spara när du skickat in anmälan till företrädarregistret.
  • Företrädarens giltighet i registret är 2 år
  • Du kan avanmäla dig från företrädarregistret när som helst genom att meddela oss via mail.

Har du frågor kontakta oss på sic.ekonomi@kammarkollegiet.se.

Behandling av personuppgifter
Företrädarregistret är Kammarkollegiets register över vilka personer som får företräda ett företag vid en försäljningsredovisning. Det innebär att dennes personuppgifter behandlas i registret.