Ramavtal

 • IT och telekom

  • Administrativa system
  • Identifiering och behörighet
  • IT-konsulttjänster Resurskonsulter
  • IT-tjänster övrigt
  • Programvaror och tjänster
  • Teknisk utrustning
  • Telefoni och datakommunikationstjänster
 • Kontor och inredning

  • Förbrukningsvaror
  • Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster
  • Möbler och inredning
  • Profil- och presentartiklar
  • Städtjänster
  • Tidningar och böcker
  • Tryckeritjänster
 • Resor och boende

  • Flygresor
  • Fordonsförhyrning och taxitjänster
  • Hotelltjänster
  • Konferenser och möten
  • Resebyråtjänster
 • Skydd och säkerhet

 • Transport och tjänstefordon

  • Brev- och paketförmedlingstjänster
  • Drivmedel
  • Flyttjänster
  • Tjänstefordon
 • Övriga tjänster

  • Bemanningstjänster och Rekryteringstjänster
  • Företagshälsovård
  • Managementtjänster
  • Mediebyråtjänster
  • Revision- och granskningstjänster
  • Språk- och översättningstjänster
  • Tolkförmedlingstjänster