Klart för avrop av bevakningstjänster och larmcentraltjänster

 Publicerad 2019-04-01

Fr.o.m. idag den 1 april 2019 går det att börja avropa bevakningstjänster och larmcentraltjänster.

I delområde Bevakningstjänster ingår ronderande och stationär bevakning, ordningsvakter och larmutryckning. Vidare går det att avropa tilläggstjänsterna skyddsvakter, personskydd, mobila larm, utbildning och rådgivning.

Delområde Larmcentraltjänster omfattar förutom rena larmcentraltjänster även tilläggstjänsterna fjärrtjänster och automatiska brandlarm. Avrop sker länsvis eller flerregionalt genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalet omfattar inte larmsystem, låsprodukter och brandskydd. Mer information.

Senast ändrad: 2019-04-01