Förlängning av ramavtalen inom Personlig skyddsutrustning

 Publicerad 2023-02-01

Kammarkollegiet har förlängt ramavtalen inom området Personlig skyddsutrustning med 12 månader, till och med 2024-06-09.

Senast ändrad: 2023-02-01