Hygien- och städprodukter

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2020

Slutdatum: mars 2021

Diarienummer: 23.3-9777-20

För att kunna tillgodose det stora behovet av Hygien- och städprodukter som för tillfället föreligger har Statens inköpscentral fattat beslut om att tidigarelägga nästa ramavtalsupphandling på området.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag December 2020 Pågående
Annonsering December 2020 Planerad
Utvärdering Februari 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2021 Planerad
Senast ändrad: 2020-10-14