Hygien- och städprodukter

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2020

Slutdatum: september 2021

Diarienummer: 23.3-9777-20

För att kunna tillgodose det stora behovet av Hygien- och städprodukter som för tillfället föreligger har Statens inköpscentral fattat beslut om att tidigarelägga nästa ramavtalsupphandling på området.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2021-03-29 t.o.m. 2021-04-14. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag April 2021 Klar
Annonsering Juni 2021 Pågående
Utvärdering Augusti 2021 Planerad
Tilldelningsbeslut Augusti 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal September 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-05-25