Till innehåll på sidan

Hygien- och städprodukter

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2023

Slutdatum: maj 2024

Diarienummer: 23.3- 10266-2023

Upphandlingen av Hygien- och städprodukter omfattar varugrupperna Hygien och Torkpapper, Personlig Hygien, Personlig skyddsutrustning, Påsar och Säckar, Rengöringsmedel, Servering, Städredskap och Tillbehör. 

Nuvarande ramavtal avseende Hygien- och städprodukter löper 2024-06-09 med möjlighet till förlängning t.o.m. 2025-10-31 och ramavtal avseende Personlig skyddsutrustning löper ut 2024-06-09. Kammarkollegiet har genomfört förstudien Hygien- och städprodukter för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Mer information går att läsa i förstudierapporten. Upphandlingen påbörjas under september 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan. 

Välkommen att kontakta Gabrielle Lantz, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2024-01-15 t.o.m. 2024-01-29. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Juli 2023 Klar
Framtagning av underlag Februari 2024 Pågående
Extern remiss Januari 2024 Klar
Annonsering Mars 2024 Planerad
Utvärdering/kvalificering April 2024 Planerad
Tilldelningsbeslut Maj 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal Juni 2024 Planerad
Senast ändrad: 2023-09-18