Hygien- och städprodukter

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2017

Slutdatum: oktober 2018

Diarienummer: 23.3-9083-17

Nuvarande ramavtal avseende hygien- och städprodukter löper till och med den 7 oktober 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga förutsättningar inför en kommande upphandling inom det aktuella området (se Förstudierapport inom Hygien- och städprodukter).

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2018-03-16 t.o.m. 2018-03-26. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Oktober 2017 Klar
Framtagning av underlag Mars 2018 Klar
Annonsering Maj 2018 Klar
Utvärdering Augusti 2018 Klar
Tilldelningsbeslut September 2018 Pågående
Planerad start för nya avtal Oktober 2018 Planerad