Till innehåll på sidan

Hållbarhet

För Statens inköpscentral är det viktigt att främja hållbarhet i de statliga ramavtalen. Hållbarhet är därför prioriterat i vår verksamhet och utgör ett särskilt fokusområde. Det innebär att dedikerade resurser tillsätts under ramavtalens upphandling- och förvaltningsprocess för att varor och tjänster ska kunna levereras på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Vi ska agera ansvarfullt i vårt uppdrag som nationell inköpscentral. Inte minst ska vi understödja offentlig sektors mål att göra hållbara och etiskt medvetna inköp.

Vår målsättning är att inom ramen för verksamhetens uppdrag, offentlig sektors behov och lagstiftningens möjligheter, på ett ansvarfullt sätt beakta miljö och sociala hänsyn vid upphandling och förvaltning av de statliga ramavtalen. De statliga ramavtalen ska bidra till att offentlig sektor kan möta de mål som satts i den nationella upphandlingsstrategin, Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

Vid frågor om vårt arbete med hållbarhet, kontakta hållbarhetSIC

Senast ändrad: 2023-09-22